אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

תקופת ההתיישנות בביטוח תלמידים
ביה"מ דחה את התביעה לאחר בחינת סוגיית ההתיישנות בתביעות ביטוח ובכלל זה בתביעה של קטין

משכיר המטוס אינו מחוייב בביטוח המטוס
העליון דחה הטענה לפיה היה היתה מוטלת חובה על המשכיר ליידע את השוכר לגבי האפשרות לרכוש ביטוח

תחילת מניין ההתיישנות בביטוח אחריות
התיישנותה של תביעת שיפוי המבוטח כלפי המבטח היא שלוש שנים ממועד הגשת התביעה נגדו ע"י צד ג'

התנאי לביטוח הוא השגחה מתמדת
המחוזי קיבל את ערעור המבטחת וקבע, כי העט לא היה מבוטח וכי התיק עם הכספים הושאר ללא השגחה

חריג השבה בביטוח אחריות המוצר
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי המקרה שבנדון אינו מהווה השבת מוצרים על פי החריג בפוליסה

אחריות חוקית של בעל דירה כלפי אורח קבוע
התביעה נדחתה. "עלה כי ככל הנראה, ביסוד הגשת התביעה, עומדת העובדה שיש לנתבעים כיסוי ביטוחי"

מהו עיסוק סביר אחר בביטוח א.כ.ע?
"עיסוק סביר אחר" עפ"י כיסוי א.כ.ע הוא הסבה לתיווך של מאמנת ספורט המשתכרת יותר בעיסוקה החדש

ביטוח חובה, חבות מעבידים והוכחת נזק
התביעה נדחתה הואיל ולא הוכח קיומה של תאונת דרכים או הפרת חובה חקוקה או רשלנות מצד המעביד

כיסוי ביטוחי לנכות בשל תאונת צניחה
התביעה נתקבלה לאחר שבית המשפט האמין למבוטחת, כי אין מדובר בהשתתפות פעילה בתחביב מסוכן

כיסוי נזק בזדון למבנה תוך כדי פריצה
השופט קבע, כי לפי הפוליסה שבנדן הנזקים שנגרמו למבנה חוסים תחת הכיסוי לפי סעיף "נזק בזדון"

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]