אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

שימוש לוואי אינו חלק מהנסיעה
פציעה בשל נפילתו של הג'ק על רגלו של התובע בעת הוצאת הנעליים מתא הכלים אינה תאונת דרכים

הריגה בעת נהיגה בשכרות 7 שנות מאסר
נהיגה בקטנוע בשכרות, ללא רישיון, ללא ביטוח, תחת פסילה והפקרת הפצוע, גרמה לאובדן חיי אדם

תאונה בעת טעינה אינה תאונת דרכים
תיקון מס' 8 לחוק, שהגדיר השימוש ברכב מנועי, הוציא מגדר ההגדרה את הפריקה וטעינה של רכב עומד

פגיעה של מי שבא לסייע היא תאונת דרכים
המציאות מלמדת כי אפשר ותוצאות התאונה מתמשכות מעבר למה שנראה כסופו של אירוע התאונה

נוסע ברכב שניטל ללא רשות הבעלים
לאחר שהתובע נמצא משקר בביה"מ להוכחת טענתו, אין הוא יכול ליהנות מאחת מגרסאותיו הנוחות לו

הוכחה שסיבת המוות היא תאונת דרכים
העדר חבלות חיצוניות על גופו של המנוח לאחר התאונה, מחזק האפשרות שהוא נפטר מאירוע רפואי

הצבת משולש אזהרה אינה שימוש ברכב
הצבת משולש אזהרה הינה פעולה עצמאית, המנותקת מפעולת התיקון או הטיפול, ואינה תיקון או טיפול

ילדה שנשכחה ברכב כתאונת דרכים
האוטובוס אמנם סיים את הנסיעה אלא שהנסיעה עבור אושר למעשה לא הסתיימה, ולא תסתיים לעולם

ידיעה על היעדר ביטוח חובה לאופנוע
השופט קבע, כי הנפגע קיבל את האופנוע ברשות אך גם בידיעה מפורשת להיעדר כיסוי ביטוחי ואז נפצע

דחיפה בתור לאוטובוס אינה תאונת דרכים
המחוזי ב"ש, קבע, כי בעת העמידה בתור לאוטובוס מדובר בהכנה לעלייה לאוטובוס אשר טרם החלה

  10   [11-20]...[31]