אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

היעדר כיסוי לגניבת משאית על ידי עובד
לפי כללי הפרשנות המקובלים, יש ליתן למונח "גניבה" את המשמעות שאדם סביר היה נותן לה, בעת ביטוח רכבו מפני גניבה

פיצוי בגין שריפה של טרקטורון חדש
המשווקת נושאת באחריות לנזק, כי לא עמדה בנטל להוכיח, כי לא התרשלה ולא הוכיחה כי פעולה מטעם התובע גרמה לשריפה

המבוטח נהג למרות פסילת הרישיון
על כן, נראה הדבר, שלטענת המשיב, בדבר טעות במצב משפטי, כלל לא הונחה התשתית העובדתית הדרושה.

זכאות לרכב חלופי בעקבות מקרה ביטוח
לו היה התובע נמנע מהשכרת רכב כדי להמשיך בהפעלת העסק, ותובע את אובדן ההכנסה שנגרם לו באותה תקופה

העירייה אחראית לנזקי שיטפון לרכב
אכן, פתחי הניקוז היו סתומים ולא נקיים ואכן הדיירים באזור פנו לעירייה ודרשו שהדבר יעשה והעירייה לא עשתה דבר

אי שיתוף פעולה גרם לדחיית התביעה
חברת הביטוח אינה חבה בפיצוי, כאשר המבוטח, לא שיתף כל פעולה ומנע ממנה לברר את אחריותה הביטוחית לפיצוי

ערכו של הרכב לצורך תגמולי ביטוח
לגבי כל רכב, ברשיון הרכב לא מציינים עוד את שנת הייצור אלא את מועד עלית הרכב לכביש – להלן: "מועד העליה לכביש"

דחיית תביעה בשל הודעה כוזבת של מבוטח
על המבטחת להוכיח את שני היסודות הראשונים, במקום שעשתה כן, נדרש המבוטח להוכיח שלא התקיים התנאי השלישי

אחריות בנזיקין להתנגשות כלי רכב
כאשר מדובר בצומת קטן, באזור מבונה, חלה חובה על שני כלי הרכב לנהוג במשנה זהירות בטרם הכניסה לצומת

האם היתה או לא היתה תאונת דרכים?
אין כל חפיפה בין הפרטים שצוינו בהודעה למוסך לבין זו לסוכן הביטוח. בין ההבדלים התהומיים שבשתי הודעות המבוטח

  10   [11-17]