אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: נזק שנגרם ע"י בן משפחה: אין זכות לתחלוף ואין כיסוי צד ג' בפוליסת רכב
19/06/16
השופט יעקב שינמן: חברת הביטוח אינה רשאית לחזור לבן משפחה שהיה מעורב בתאונה, והכל כדי שלא ייפגם הקשר והתא המשפחתי עקב תביעה שכזו

פסיקה: התניה על ביטוח כפל חייבת להיעשות בין מבטחים
06/06/16
השופט: יחזקאל הראל: הוראת סעיף 59 לחוק חוזה ביטוח, כפי שפורשה בפרשת דורי, קובעת באופן חד משמעי כי זו נועדה להגן על המבוטח והמבטחים גם יחד. משכך נקבע ברחל בתך הקטנה כי כל התניה על סעיף 59 (ד) חייבת להיעשות בין הצדדים הישירים הנוגעים בדבר, דהיינו בין המבטחים לבין עצמם

פסיקה: המחוזי דחה ערעור על פסיקה לטובת מבטח בתביעת תחלוף
27/04/16
השופטת ישראלה קראי-גירון: לטעמי קביעות בית המשפט קמא נכונות, סבירות ומנומקות ואין להתערב בהן. ככלל אין ערכאת הערעור מתערבת בקביעות עובדתיות שקובע בית המשפט אשר שמע את הראיות והתרשם מהן, ועל סמך ראיות אלה קבע את קביעותיו המשפטיות

פסיקה; נדחתה תביעתו של מבוטח כלפי מבטחו בשל תביעת התחלוף שהוגשה כלפיו
13/03/16
השופט איל באומגרט: התיבה"תביעה", האמורה בסעיף 31 בחוק חוזה הביטוח, משמעה תביעה משפטית, דהיינו לא די בפניה לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח, אלא יש צורך להגיש תביעה משפטית

פסיקה: אחריותם של שוכרי דירה לאירוע שריפה
07/03/16
הרשם הבכיר נועם רף: הנתבעיםלא צירפו כל חוות דעת של מומחה שריפות או מהנדס חשמל שיש בה כדי להוכיח שהשריפה פרצה לא כפי שנטען מהמקרר שבחזקתם ובבעלותם וגם לא לעניין הנזק שנגרם לדירת מבוטח התובעת

פסיקה: חוק האחריות למוצרים פגומים אינו חל על נזקי רכוש
02/03/16
השופט אהרון שדה: לא מן הנמנע כי על יבואן תוטל אחריות בגין נזקי רכוש שנגרמו עקב פגם במוצר אך אחריות זו מקורה איננו באחריות "אוטומטית, "חמורה" כמשמעה בחוק האחריות למוצרים פגומים

פסיקה: תביעת תחלוף של חברת ביטוח נגד קבלנים בשל נזקי צנרת
29/02/16
השופטת אפרת אור- אליאס: נזק למבנה, אשר נבנה כחדש עד אכלוסו ואשר אוכלס כשלושה חודשים עובר לקרות האירוע. היינו, המבנה היה חדש ועל כן ערכי הכינון זהים לערכי השיפוי

פסיקה: התקבלה תביעת תחלוף בשל נזקי צנרת של מבטח כנגד חברת בניה
18/02/16
השופטת שרון גלר: הנתבעת לא הציגה ראיות לכך שנערכה על ידה או מטעמה בדיקה יסודית של הצנרת עובר לכיסויה בבטון וריצוף על מנת לוודא כי הינה שלמה ותקינה


פסיקה: נתקבלה תביעת שיבוב כנגד רשות מקומית בשל נפילה של עץ על רכב
18/02/16
השופט נצר סמארה: הנתבעת היא זו שאחראית להסרת מכשולים ומפגעים בתחום שיפוטה. אם כך, הנתבעת יכולה הייתה לשלוח את העץ הספציפי שקרס לבדיקת מומחה שעשוי היה לקבוע אם מדובר בעץ חולה ואף לעמוד על הסיבות לנפילתו

פסיקה: נציגות הדיירים לא נמצאה אחראית לנפילתו של ענף על רכב
04/02/16
השופטת ד"ר פנינה נויבירט: ככלל - עץ אינו נחשב ל"דבר מסוכן", כהגדרתו בסעיף 38 לפקודת הנזיקין. על פניו, מדובר היה בעץ רענן ובריא. לא הוגשה חוות דעת מומחה המנתחת הנסיבות שהובילו לקריסת הענף