אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: המחוזי דחה את ערעורם של סוכן הביטוח וסוכנות הביטוח נגד הפיקוח על ביטול למשך שנתיים של רישיון
29/01/17
השופט גדעון גינת: המספר הרב מאוד של הלקוחות איתם נוהלו השיחות המטעות והעובדה שזרם התלונות לא פסק גם לאחר תחילת הביקורת, תומכים כולם בהחמרת הסנקציות שנקבעו לגבי המערערים

פסיקה: נדחה ערעור של סוכן ביטוח בנושא העברת תיק ביטוח מטיפולו
09/11/16
השופט יונה אטדגי:המערער הסתפק בהקשר זה בהגשת רשימה שמית של לקוחות, המהווה גם לשיטתו ראיה יחידה להוכחת טענת הטיפול, אלא שרשימה אינה תחליף להבאת ראיות

פסיקה: סוכנות הביטוח לא התרשלה בשיווק ביטוח אובדן כושר עבודה למבוטח
28/09/16
השופט יצחק כהן: באין ראיה מפי המעסיקה על גובה הכיסוי שהמעסיקה רכשה, אין לנו אלא לסמוך על עדותה של הגב' עירית שפר, שעבדה אצל המשיבה, ומפיה למדנו, שסכום הביטוח הלך ונשחק עם השנים, ועל כן, כדי לשמור על גובה סכום הביטוח, הייתה דרושה השלמה של המערער עצמו

פסיקה: נדחתה תביעתו של סוכן נגד חברת ביטוח והוא חויב להחזיר לחברת הביטוח עמלות
19/09/16
השופטת הבכירה רונית פינצ'וק-אלט: התובע לקח על עצמו בדעה צלולה וברורה לקבל סכום מסוים, אם כי נמוך יותר מזה שדרש, וכן להוריד משכמו את הדאגה לתביעת נזיקין של חברת הביטוח נגדו בגין עסקת בזק ומגל

פסיקה: מגבלות על קשריו של סוכן עם לקוחות לשעבר לאחר העברת התיק למבטח
17/08/16
השופט יונה אטדגי: לאחר שמנורה ביטלה את ההתקשרות, אסולין חדל להיות שלוחה, וכל קשר שהיה לו לפוליסות הביטוח שבין מנורה ובין הלקוחות, בהן תיווך, נותק לחלוטין, כך שביחס לאותן פוליסות נותר הקשר שבין מנורה ובין אותם לקוחות בלבד

פסיקה: המחוזי דחה את ערעורה של סוכנת ביטוח שחויבה להחזיר מקדמות לחברת הביטוח
12/07/16
השופט ד"ר ק' ורדי, אמר, כי המומחה, סוכן הביטוח אלי ארליך, עמד על חוות דעתו המקצועית ובדין אימץ בית המשפט את חוות הדעת ואת קביעותו של המומחה שתאמו גם את מכלול הראיות וההיגיון

פסיקה: הכיסוי הביטוחי החל במקרה שבו סוכן הביטוח לא מסר את הפוליסה למבוטח
30/05/16
השופט א. סלאמה: על הסוכן להציג בפני המבוטח מצג מדויק בנוגע להיקף הכיסוי הביטוחי, לוודא כי המבוטח ער לסייגים המנויים בפוליסה ולדאוג להמצאת הפוליסה למבוטח. אי קיום החובות הנזכרות מהווה הפרה של חובת הזהירות שהסוכן חב כלפי המבוטח

פסיקה: רשלנותו של סוכן ביטוח - אחריותו הישירה של הסוכן ואחריותה השילוחית של חברת הביטוח
22/05/16
השופט גלעד הס: במהות עריכת ביטוח, עומד העיקרון כי האדם משלם סכום נמוך יחסית בהווה על מנת להבטיח כי בעתיד לא ייאלץ לשלם סכום גבוה במקרה אירוע אסון. .. אשר לא תציב את המבוטח בפני שוקת שבורה אם וכאשר יתרחש האסון בעתיד, ועל כך אמון סוכן הביטוח

פסיקה: סוכן הביטוח והמבוטח אחראים להיעדר ביטוח. התביעה נגד חברת הביטוח נדחתה
25/02/16
השופטת שרון לארי-בבלי: התרשמתי כי הנתבע 2 התרשל בטיפול בבקשת התובע לבטח רכבו בביטוח מקיף, באשר פנה לסוכנות לראשונה רק ביום 7.11.2012, כשלושה שבועות לאחר שפנה אליו התובע וכשבוע לאחר שפג תוקפו של הביטוח המקיף שהיה לו

פסיקה: רשלנותם התורמת של מבוטחים בשל אי ביטול פוליסת מבנה לדירה לפי הסכם משכנתא
11/02/16
השופטת רקפת סגל מוהר: אני מקבלת את טענות הנתבעת ביחס לרשלנות התורמת מצד התובעים, אשר יכולים וצריכים היו לבדוק את סוגי וסכומי החיובים השונים בחשבונם ולא עשו כן ואף נמנעו במשך תקופה מסוימת