אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: סוגיית אישור הביטוח לא היתה הסיבה היחידה להפסקת ההתקשרות עם חברת ההסעות
19/01/16
השופטת אילת דגן, סגנית נשיא: מהעדויות עולה אפוא כי התובעת לא ביקשה להקטין את הנזק היינו לבדוק אפשרות כיסוי בחברה אחרת או אפשרות הרחבת הכיסוי תמורת פרמיה נוספת

פסיקה: המתמחה לא יקבל עמלות בשל היעדר הסכם
17/01/16
השופטת רחלי טיקטין – עדולם: לאחר שבחנתי את הראיות שהונחו בפני אני קובעת כי הראיות בתיק תומכות בגרסת הנתבע, וכי התובע לא הוכיח את תביעתו ולפיכך דינה להידחות

פסיקה: הבעלים והמנהל של חברת התקליטים לא נמצא אחראי לתשלום הפרמיה
16/12/15
השופט עמית יריב: אילו נהגה חברת הביטוח באופן זהיר, בוודאי לאור טענותיו של מר פרי, לאיחורים חוזרים ונשנים היה עליה לקבל מאת הנתבע התחייבות אישית, כתובה ומחייבת שלו לשאת בחובותיה של החברה ככל שהחברה לא תוכל לפרוע אותם

פסיקה: נדחתה תביעת סוכן ביטוח בשל קיזוז עמלות
03/12/15
בית המשפט דחה את התביעה וחייב את סוכן הביטוח לשלם לחברת הביטוח הוצאות בסכום של 30,000 ₪ כאשר סכום התביעה עמד על 25,224 ₪.

פסיקה: העליון דחה ערעור על ביטול פסיקת בורר בעקבות בקשתה של חברת ביטוח
02/12/15
השופט י' דנציגר: מן המקובץ לעיל עולה המסקנה כי במישור המשפטי-העקרוני, אין מניעה לבטל פסק בוררות בדיעבד על יסוד הפרת חובת הגילוי של צד להליך בלבד, כפי שקבע בית המשפט המחוזי.

פסיקה: הסכם רכישת תיק ביטוח של סוכן
16/09/15
השופטת נועה גרוסמן, סגנית נשיא השלום בתל אביב יפו: לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאתי, כי התובע לא הצליח להרים את נטל ההוכחה כי הנתבעות פעלו לריקון תיק הביטוח בחוסר תום לב. על כן, דין טענתו להידחות

פסיקה: ביטול פסק בורר בשל אי גילוי הכרות מוקדמת עם הזוכים בבוררות
16/06/15
השופטת שבח: כלום יעלה על הדעת כי מנורה, שבחנה כל שם שהוצע ע"י ב"כ המשיבים ופסלה את כולם, הייתה כוללת ברשימת השמות האחרונה מטעמה את שמו של השופט ארבל, לו ידעה כי התגורר בעבר במשך מספר שנים באותו בניין עם משפחת עו"ד אפרת