אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פרופ' כהנא על צו ההרחבה לפנסיה חובה
09/01/08
העולם החדש יצטרך למצוא דרך להבטיח מקורות מחיה לאותם חלקים באוכלוסייה שלא יצליחו

פורסם ספר חדש לניהול סיכונים באינטרנט
24/08/09
ניהול הסיכונים יהיה מוקד מרכזי של העסק ושל קבלת החלטות חברתיות במאה ה -21 בתחומים רבים

מיום 1/1/2008 : צו פנסיה חובה לעובדים
01/01/08
הצו יחול על כמיליון עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מכוח הסכם קיבוצי, אישי או צו או פנסיה תקציבית

ניהול סיכוני אבטחת מידע במגזר הביטוח
15/07/09
ניהול סיכוני אבטחת מידע: הגישה הפרקטית לעומת יישום הוראות חוזר גופים מוסדיים של האוצר

שקלים נגד תאונות דרכים, מאת יורם קניוק
16/08/07
לזכרו של קניוק: כתבתו משנת 2007 בנושא מלחמה בתאונות בשיטה האמריקנית: הכפלת ושילוש דמי ביטוח לעברייני תנועה

תשלום פרמית ביטוח חיים לפי משקל
19/02/05
הפרמיה בארה"ב למבוטח השוקל 121.5 ק"ג עשויה להיות גבוהה בערך פי 2.88 מהפרמיה למבוטח השוקל 81 ק"ג.

המודלים חזו את נפילתה של "פאני מיי"
06/04/09
שלמרות הכל המתמטיקה הראתה כי נלקחים סיכונים קיצוניים וההנהלה התעלמה מעצת כל המערכות שכללו מתמטיקאים

תכנון מראש של ביטוח תאונות אישיות
20/09/07
על הצורך והכיסוי של הפוליסה לביטוח תאונות אישיות, עו"ד יגאל שלמי בעברו יו"ר ענף תאונות במשך 12 שנה

עו"ד נשיץ, סגן נשיא AIDA העולמי ונשיא הסניף הישראלי
15/03/09
דיני הביטוח באירופה כיום מבוססים על הדירקטיבות של הקהילה האירופאית בעוד שחוק חוזה הביטוח הוא מן קוקטייל של חוק אירופאי, אנגלי ואמריקאי עם זיקות למשפט העברי.

עו"ד ג'ון גבע על אחריותו המקצועית של סוכן הביטוח
29/05/07
פרסום ראשון באינטרנט מתוך ספרו של עו"ד ג'ון גבע היבטים מעשיים בדיני ביטוח : סוכן הביטוח. להלן המבוא לפרק הדן באחריותו המקצועית של סוכן הביטוח