אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
משרד הפיקוח על הביטוח
אתר משרד הפיקוח של שוק ההון ביטוח וחיסכון

משטרת ישראל
אתר הבית של משטרת ישראל