אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
האקדמיה ללשון העברית
אתר הבית של האקדמיה ללשון העברית

אגודת האקטוארים
אתר הבית של אגודת האקטוארים בישראל

סולחה
אתר הבית של פורטל הגישור הישראלי

קו משווה - קואליציית המעסיקים לשוויון לאקדמאים ערבים
אתר העמותה של קואליציית המעסיקים לשוויון לאקדמאים ערבים

מרכז הביטוח באינטרנט
אתר "ביטוח על בטוח" מרכז למידע ביטוחי